صنایع سلولزی

اتصالات و لوله ستاره آبادان اروند

محصولات :تولید انواع لوله و اتصالات سبز از جنس های پرو پیلن و پلی اتیلن

اتصالات و لوله پلی اتیلن آبادان

محصولات :تولید لوله و اتصالات