صنایع کانی غیر فلز

بهسازان کارون

محصولات :دیوار3dپنل،بلوک سقفی،ورق های یونولیتی

آذین بتن اهواز

محصولات :دیوارهای بتنی دوطرف نماو قطعات سفارش بتنی

آجرتوکل دزفول

محصولات :آجر ماشینی

اوکسین بلوک اهواز

محصولات :انواع بلوک سبک،جدول،قطعات بتنی کوچک

انبوه سازان تیام

محصولات :تولیدبلوک سقفی و دیواری

امیر جلکانی

محصولات :کفپوش سیمانی، موزاییک

اروند جدول آبادان

محصولات :جدول و کفپوش

احیای شهر آریایی

محصولات :جدول ،کف پوش،قطعات بتنی